Logo konkursu

 

WYNIKI

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w 2022 roku został rozstrzygnięty.

Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac magisterskich oraz 12 prac doktorskich. Członkowie Komitetu Konkursowego mieli niełatwe zadanie. Prace konkursowe zostały ocenione według kryteriów określonych w regulaminie konkursu, takich jak:

  • teorio-poznawcze znaczenie pracy,
  • znaczenie pracy z punktu widzenia praktyki – zwłaszcza GUS,
  • znaczenie pracy z punktu widzenia wiedzy o zjawiskach społeczno-ekonomicznych,
  • stopień oryginalności opracowania tematu,
  • stopień trudności opracowania tematu,
  • układ pracy z punktu widzenia logistyki i przejrzystości,
  • stopień wykorzystania dostępnej literatury (stopień erudycji),
  • stopień wykorzystania empirycznych materiałów źródłowych,
  • poprawność językowa i stylistyczna,
  • dojrzałość pracy do druku względnie innego publicznego wykorzystania.

Decyzją Komitetu konkursowego wyniki prezentują się następująco:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki w 2022 roku

I miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymuje Pani Natalia Pawelec z Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę pt. „Dane skanowane jako nowoczesne źródło danych w pomiarze inflacji”.

II miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymuje Pani Natalia Góra z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, za pracę pt. „Przestępczość a czynniki społeczno-gospodarcze – analiza przestrzenna w przekroju powiatów w latach 2019-2020”.

III miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymuje Pan Mateusz Szysz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za pracę pt. „Zróżnicowanie śmiertelności związanej z pandemią COVID-19 w Unii Europejskiej.
Ekonometryczna analiza danych z lat 2020-2022”.

Konkurs na najlepsza pracę doktorską z zakresu statystyki w 2022 roku

I miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymuje Pani Małgorzata Krzciuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za pracę pt. „Podejście modelowe w statystyce małych obszarów i jego zastosowania w badaniach ekonomicznych”.

II miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 7 000 zł otrzymuje Pan Robert Matusiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za pracę pt. „Międzynarodowe opodatkowania a lokalizacja polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych”.

III miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymuje Pani Dominika Urbańczyk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, za pracę pt. „Uwarunkowania funkcjonowania i przetrwania przedsiębiorstw na przykładzie województwa mazowieckiego”.