Logo konkursu

 

WYNIKI

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2020/2021 został rozstrzygnięty.

Do konkursu zostało zgłoszonych 14 prac magisterskich oraz 7 prac doktorskich. Członkowie Komitetu Konkursowego mieli niełatwe zadanie. Prace konkursowe zostały ocenione według kryteriów określonych w regulaminie konkursu, takich jak:

  • teorio-poznawcze znaczenie pracy,
  • znaczenie pracy z punktu widzenia praktyki – zwłaszcza GUS,
  • znaczenie pracy z punktu widzenia wiedzy o zjawiskach społeczno-ekonomicznych,
  • stopień oryginalności opracowania tematu,
  • stopień trudności opracowania tematu,
  • układ pracy z punktu widzenia logistyki i przejrzystości,
  • stopień wykorzystania dostępnej literatury (stopień erudycji),
  • stopień wykorzystania empirycznych materiałów źródłowych,
  • poprawność językowa i stylistyczna,
  • dojrzałość pracy do druku względnie innego publicznego wykorzystania.

Decyzją Komitetu konkursowego wyniki prezentują się następująco:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki
w roku akademickim 2020/2021

I miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymują Pani Agnieszka Rabiej oraz Pani Dominika Sikora ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorki pracy pt. „Bayesowska analiza regionalnych cykli koniunkturalnych z uwzględnieniem zależności przestrzennych i czasowych w panelowym modelu przełącznikowym Markowa”.

II miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymuje Pani Angelika Ożóg z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę pt. „Analiza porównawcza państw Unii Europejskiej pod względem poziomu zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2010, 2013, 2016 i 2019”.

III miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymuje Pani Zuzanna Barzyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę pt. „Czy technologia ma znaczenie?
Awersja do ryzyka i apetyt na ryzyko dla spółek wysokich i niskich technologii”.

Konkurs na najlepsza pracę doktorską z zakresu statystyki
w roku akademickim 2020/2021

I miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymuje Pan Mateusz Jankiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za pracę pt. „Przemiany w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju”.

II miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 7 000 zł otrzymuje Pani Małgorzata Walerych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za pracę pt. „The aggregate and redistributive effects of emigration”.

III miejsce w kategorii: najlepsza praca doktorska oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymuje Pan Dominik Sieradzki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, za pracę pt. „Optymalizacja doboru próby badawczej w pomiarze dobrobytu”.